logo

Domain

Wéi kommen ech u mäi Site?

All Site kritt gratis eng Subdomain op schoul.net. Du kanns deng Subdomain fräi wielen, also nom Schema "beispill.schoul.net".

Kann ech meng Subdomain änneren?

Jo, am School Web Manager ënner "Web > Domain". Denk awer drun, dass deng aal Subdomain dann net méi geet! Ausserdeem kann dann een aneren deng aal Subdomain benotzen. Also: als éischt eng gutt an définitiv Subdomain ausdenken, dann réischt Reklam domat maachen!

Muss ech eng eegen Domain hunn?

Nee, du kanns gäer deng Subdomain op schoul.net (also zum Beispill beispill.schoul.net) benotzen. Déi ass jo normalerweis och einfach ze mierken.

Wéini brauch ech eng eegen Domain?

Wanns de wëlls, dass een dech méi einfach fënnt (zum Beispill www.meng-schoul.lu). Denk och drun, dass eng eegen Domain zu denger (Schoul-)identitéit bäidréit.

Brauch een als Gemeng eng Domain fir all Schoulgebai?

Neen. Mir proposéieren een Haaptsite fir all Gebaier ze maachen (zum Beispill www.meng-schoul.lu). Wann elo verschidde Gebaier, Teams oder Klassen e komplett eegene Site wëlle maachen da kanns de dofir Subdomains vun denger eegener Domain benotzen (zum Beispill duerf.meng-schoul.lu, cycle4.meng-schoul.lu, klass-schmit.meng-schoul.lu, ...).

Wéi schalten ech meng eegen Domain?

Wanns de eng Domain hues, gëss de se einfach am School Web Manager ënner "Web > Domain" an. Weider Erklärungen fënns de dann op däer Säit.

©2022 oli.lu Demo Website • Terms of usePrivacy policyCookie SettingsContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
oli.lu School Web Manager Logo
Eegen Domain?

Wanns de eng eegen Domain wëlls an du wees net wéi et geet fir eng ze reservéieren, da kontaktéier eis einfach - mir hëllefe gäer!

spacer