logo

Links

Wat ass d'ID vun enger Säit?

Eng "ID" ass näischt aanescht wéi eng Nummer. All Säit huet esou eng Nummer, a wanns de déi kenns, da kanns de och e Link drop maachen.

Wéi kann ech e Link op eng Säit maachen?

E Link gëtt mat eckege Klammere gemaach, zum Beispill: [ [ mäi Link : 469 ] ].

Opgepasst: du muss dat ouni Espace maachen, da funktionnéieren d'Links.

Tipp: am Editor Modus fënns de riets uewen op der Säit ëmmer e fäerdege Link Code, an der Säiteniwwersiicht kanns de einfach iwwer d'Link-Symboler fueren fir de Code ze kréien.

Wéi maachen ech e Link op en aanere Site?

Ganz einfach [ [ www.example.com ] ], oder [ [ Numm vum Site : www.example.com ] ].

Wéi setzen ech eng E-Mail Address an?

Och ganz einfach [ [ mail@example.com ] ] oder [ [ schreif mer e Mail : mail@example.com ] ].

Wéi kann ech de Menü vu mengem Website änneren?

D'Äntwert fënns de hei.

©2022 oli.lu Demo Website • Terms of usePrivacy policyCookie SettingsContact
Diese Webseite wurde mit dem oli.lu School Web Manager erstellt.
oli.lu School Web Manager Logo